Bài Đọc Chúa Nhật-聖書と典礼

kinh-thanh

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
NGÀY 04 THÁNG 11

BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 2-6
Nghe đây, hỡi Israel! Hãy yêu mến Đức Chúa hết dạ hết lòng.
Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.
Ngày ấy, ông Môisen nói với dân Israel rằng: “Anh em cũng như con cháu anh em sẽ kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh em, và anh em sẽ được sống lâu. Hỡi Israel, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành; như vậy anh em sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em đã phán với anh em.
“Nghe đây, hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất, hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ”.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 17
Đáp: Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.
Xướng: Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con.
Xướng: Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng Cứu Độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu Chúa, là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.
Xướng: Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua chính Người đã lập.
BÀI ĐỌC II: Dt 7, 23-28
Chính vì Đức Giêsu hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái.
Thưa anh em, trong Cựu Ước có nhiều người kế tiếp nhau làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể giữ mãi chức vụ đó. Còn Đức Giêsu, chính vì Người hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi. Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ.
Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giêsu không như các vị thượng tế khác: mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân; phần Người, Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. Vì luật Môisen thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng dòn yếu đuối, còn lời thề có sau Lề Luật, lại đặt Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn đời.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Chúa nói, ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến với người ấy.. Halleluia.

TIN MỪNG: Mc 12, 28b-34
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết long, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều lăn thứ hai là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó”. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều qúy hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó không ai dám chất vấn Người nữa.
Đó là Lời Chúa

 

Lời Nguyện Giáo Dân

1. “Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết chọn Chúa là lẽ sống, qua việc chu toàn các bổn phận làm con Chúa, tuân giữ các giới răn và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Chúng con cầu xin Chúa.
ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON
2. “Con Người đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”. Chúng ta cầu xin cho các vị lãnh đạo Hội thánh, cùng những người đang đứng đầu các tổ chức xã hội, trên hết biết đặt nhu cầu và lợi ích của cộng đồng, luôn quan tâm đặc biệt đến người nghèo khó tật nguyền, để họ cảm thấy được yêu thương và tôn trọng. Chúng con cầu xin Chúa.
3. “Yêu đồng loại như yêu chính mình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người nhận ra tình yêu và ân huệ Chúa ban, nhờ đó cùng biết yêu thương, nâng đỡ, chia sẻ, và giúp nhau sống tình huynh đệ, xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội. Chúng con cầu xin Chúa.
4………….(Cộng đoàn tự soạn theo ý lễ trong ngày)

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 11 THÁNG 11

BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 10-16
Bà góa lấy bột làm một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho ông Êlia.
Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất.
Ngày ấy, ngôn sứ Êlia đứng dậy đi Sareptha. Khi đến cổng thanh, ông thấy có một bà góa đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: “Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống”. Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: “Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa!” Bà trả lời: “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết”. Ông Êlia nói với bà: “Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: “Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất”.
Bà ấy đi và làm như ông Êlia nói; thế là bà ấy cùng với ông Êlia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Êlia mà phán.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 145
Đáp: Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!
Xướng: Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.
Xướng: Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính.
Xướng: Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ Vương quyền muôn muôn thưở, Sion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

BÀI ĐỌC II: Dt 9, 24-28
Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn người.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái.
Thưa anh em, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó, không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần nầy không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Halleluia.

TIN MỪNG: Mc 12, 38-44
Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Một hôm, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dânc hung rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xinh trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi conga cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”.
Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân”.
Đó là Lời Chúa

Lời Nguyện Giáo dân

1. Hội Thánh tiếp nối sứ mạng Chúa Giêsu hy sinh phục vụ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thành phần trong Hội Thánh biết nỗ lực hy sinh, quên mình phục vụ với tinh thần khiêm tốn theo gương Thầy Giêsu Chí Thánh. Chúng con cầu xin Chúa.
ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON
2. “Phúc cho những người chịu bách hại vì chính đạo, vì Nước Trời là của họ.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang phải chịu bắt bớ, thiệt thòi vì đạo hoặc vì công lý, được ơn can đảm và trung kiên làm chứng cho Chúa, để mai sau được dự phần vào Tiệc Cưới Nước Trời. Chúng con cầu xin Chúa.
3. “Tám mối phúc là kim chỉ nam của đời sống Kitô hữu” – Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, cảm nhận và xác tín sâu xa về Tám mối phúc thật, hầu biết đem ra thực hành trong cuộc sống. Chúng con cầu xin Chúa.
4………….(Cộng đoàn tự soạn theo ý lễ trong ngày)

 

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 18 THÁNG 11

BÀI ĐỌC I: Đn 12, 1-3
Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đaniel.
Tôi là Đaniel, tôi đã được nghe Đấng giống như Con Người nói với tôi như sau: “Thời đó, Micael sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là Đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.
“Trong số những kẻ an nghĩ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 15
Đáp: Lạy Chúa Trời xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.
Xướng: Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
Xướng: Vì thế tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa không đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.
Xướng: Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống; trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!
BÀI ĐỌC II: Dt 10, 11-14. 18
Đức Kitô chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái.
Thưa anh em, vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ tế lễ; mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xóa bỏ được tội lỗi. Còn Đức Kitô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn là cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoan hảo. Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt con Người. Halleluia.

TIN MỪNG: Mc 13, 24-32
Thiên Chúa sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: “Trong những ngày ấy, sau cơn gian nan lớn lao, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy gờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mấy mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.
“Anh em cứ lấy ví dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
“Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi”.
Đó là Lời Chúa

Lời Nguyện Giáo Dân
1. Thế giới đầy biến động, từ những thiên tai, động đất, lũ lụt; bên cạnh đó còn có những sự dữ do con người gây ra cho nhau như cạnh, tranh, giành giật về danh vọng, của cải vật chất, đưa đến những sát hại lẫn nhau, cũng như gây thiệt hại về mọi phương diện chỉ vì thế giới đã khước từ Thiên Chúa, đánh mất niềm tin và lòng nhân ái.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Giáo Hội có nhiều chứng nhân can đảm, dám quên mình để đến với những nơi có nhiều anh chị em chưa biết Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa qua cách sống của người Kitô hữu đích thực. Chúng con cầu xin Chúa.
ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON
2. Các Thánh tử đạo Việt Nam là mẫu gương anh hùng cho con cháu noi theo. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam có nhiều vị anh hùng tử đạo được Giáo Hội tôn vinh, và biết bao vị tử đạo âm thầm hy sinh vì lòng yêu mến Chúa.
Chúng ta xin Chúa cho Giáo Hội Việt Nam đang gặp nhiều thách đố vượt qua được những hiểm nguy, cho những vị lãnh đạo Giáo Hội được sáng suốt, khôn ngoan để dẫn dắt đàn chiên Chúa đang chịu cảnh đầu sôi lửa bỏng, được ơn bình an và tràn đầy tín thác vào Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
3. Ngày nay Đức Thánh Cha luôn mời gọi mọi giới trẻ siêng năng học hỏi Lời Chúa, hàng ngày đọc Lời Chúa, vì biết Đức Kitô là một mối lợi, có Đức Kitô thì có tất cả.
Chúng ta cầu xin Chúa cho giới trẻ biết hưởng ứng lời mời gọi của vị cha chung, dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội. Chúng con cầu xin Chúa.
4………..(Cộng đoàn tự soạn theo ý lễ trong ngày)

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN
NGÀY 25 THÁNG 11
LỄ CHÚA KITÔ VUA

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 13-14
Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đaniel.
Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn, thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; Vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.
Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 92
Đáp: Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.
Xướng: Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai.
Xướng: Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa; Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.
Xướng: Lạy Chúa, Thánh Chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện, triền miên qua mọi thời.

BÀI ĐỌC II: Kh 1, 5-8
Vị Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa.
Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ.
Đức Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thưở muôn đời. Amen! Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! Amen!
Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Ta là Alpha và Omega, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng”.
Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG
Halleluia, Halleluia. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đavít tổ phụ chúng ta. Halleluia.

TIN MỪNG: Ga 18, 33b-37
Chính Ngài nói rằng: Tôi là Vua.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, quan Philatô nói với Đức Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua Dân Do Thái không?” Đức Giêsu đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về Tôi?” Ông Philatô trả lời: “Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” Đức Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc vè thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này”. Ông Philatô liền hỏi: “Vậy ông là Vua sao?” Đức Giêsu đáp: “ Chính ngài nói rằng Tôi là Vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi”.
Đó là Lời Chúa

 

Lời Nguyện Giáo Dân

1. Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến thế gian là Đức Kitô. Ngài đã tự hủy mình để không ai nhận ra vinh quang của Ngài. Qua cuộc Tử nạn và Phục sinh, Thiên Chúa đã phục hồi vinh quang cho Ngài với tước hiệu là Vua vũ trụ.
Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta dám dấn thân , cùng chết với Chúa để được phục sinh vinh quang với Ngài. Chúng con cầu xin Chúa.
ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON
2. Càng ngày con người luôn tự cao tự đại, cho mình là trung tâm vũ trụ, không cần đến Thiên Chúa cũng như bất cần đến người khác. Vì thế , tạo nên một thế giới băng giá, con người với trái tim sắt đá, hàng ngày diễn ra những thảm kịch bi thương cho những người vô tội, yếu đuối.
Xin Chúa thay cho chúng con trái tim bằng thịt để biết rung động trước những đau khổ và bất hạnh của người đồng loại, sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ cho nhau những của cải vật chất lẫn tinh thần. Chúng con cầu xin Chúa.
3. Ngày nay, các bạn trẻ Việt Nam đến sinh sống , tìm kế sinh nhai trên đất nước Nhật càng nhiều. Xin cho các bạn luôn biết sống tốt, không làm ảnh hưởng đến danh dự của quê hương Việt Nam thân yêu mà cha ông của chúng ta đã đổ bao xương máu để có được ngày hôm nay, nhất là các bạn trẻ công giáo, biết làm chứng cho Chúa trong môi trường đang sống, nơi công sở, nơi trường học, để nhiều người biết đến Chúa và yêu Chúa nhiều hơn. Chúng con cầu xin Chúa.
5…………(Cộng đoàn tự soạn theo ý lễ trong ngày)