Lời Nguyện Giáo Dân-主日の共同祈願

Tháng 1 năm 2020

LỄ CHÚA HIỂN LINH

Chủ tế: Thiên Chúa muốn cứu rỗi tất cả mọi người nhờ Đức Giêsu Kitô, và đã dùng những dấu chỉ hữu hình để hướng dẫn những ai thành tâm thiện chí tìm kiếm Đấng Cứu Thế. Chúng ta hãy cảm tạ Người và dâng lời cầu xin:

1. Trong đêm tối, các nhà chiêm tinh đã đi theo ánh sao dẫn đường để đến nơi Hài Nhi sinh hạ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn là ánh sao soi đường cho mọi người tìm đến Chúa.

2. Khi đến Bê-lem, các nhà chiêm tinh đã gặp thấy Hài Nhi Giêsu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai đang tìm tòi học hỏi về Đức Ki-tô, cũng gặp được Người qua những lời hướng dẫn tận tình của tha nhân, đặc biệt là nơi những vị mục tử thánh thiện và những Ki-tô hữu nhiệt thành.

3. Như các nhà chiêm tinh đã lạc mất ngôi sao, đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng đi trong đêm tối, mất phương hướng và cô đơn. Xin cho những ai đang gặp khủng hoảng, biết kiên trì trong đức tin, đức cậy và đức mến, ngõ hầu một ngày không xa họ được cứu thoát nhờ gặp gỡ Đấng Cứu Thế.

4. Các nhà chiêm tinh đã mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà tiến dâng Chúa Giê-su Hài Đồng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, đặc biệt là những người trẻ cũng biết dâng lên Chúa kho tàng của lòng mình, đó là lòng bác ái yêu thương, nhiệt thành, trung thực trong công việc và sự tận tụy phục vụ những ai gặp khó khăn thử thách, đau khổ, bần cùng.

LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA
Chủ tế: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Để được xứng đáng làm Chúa Cha hài lòng, trong tâm tình con thảo, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Lạy Chúa xin thương nâng đỡ con thuyền Giáo hội đang phải đối mặt với bao chông gai thử thách trên con đường lữ hành trần gian này. Xin cho mỗi người trong Giáo hội luôn là “cánh tay” nối dài yêu thương và hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ.

2. Lạy Chúa xin thương đến Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục là những vị chủ chăn đang miệt mài dẫn dắt đoàn chiên Chúa trên khắp thế giới. Xin Chúa luôn ban ơn soi sáng và tuôn đổ xuống các Ngài muôn ơn lành hồn xác.

3. “Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về Người”. Qua bí tích rửa tội chúng ta đã được trở nên con cái Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức về ơn gọi và bổn phận của người Kitô-hữu. Để qua cử chỉ lối sống hằng ngày, chúng ta đem Chúa đến với những người xung quanh.

4. Lạy Chúa xin chúc lành, ban ơn xuống trên những anh chị em tân tòng đang tìm hiểu và học hỏi giáo lý Hội Thánh Chúa. Xin Chúa luôn nâng đỡ, hướng dẫn họ chuẩn bị tâm hồn để đón nhận bí tích rửa tội thật kĩ càng và sốt mến.

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Để được nên giống như Gioan Tẩy Giả, biết dùng cả đời sống của mình mà giới thiệu Chúa là Đấng Cứu Độ đến với mọi người, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. “Ngươi là tôi tớ của Ta, vì Ta được vinh danh nơi người”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các vị chủ chăn luôn trung thành với sứ mạng mà Chúa trao phó, sẵn sàng yêu thương và phục vụ hết thảy mọi người, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi và nhiều người được nhận biết Đấng Cứu Thế.

2. Cùng với thánh Phao-lô, chúng ta nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô, ban cho mọi Ki-tô hữu được dồi dào ân sủng và bình an, để họ trở thành những sứ giả bình an cho thế giới hôm nay.

3. Thánh Gioan Tẩy Giả nói rằng: Tôi đã thấy và tôi làm chứng. Xin cho các nhà truyền giáo cảm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa tình yêu, để các ngài hăng say không ngừng làm chứng về Chúa, nhất là ở nơi mảnh đất Phù Tang này.

4. “Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian.” Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, giới thiệu cho những ai chưa biết hay đã quên Chúa, được trở về kết hợp với đoàn chiên duy nhất là Hội Thánh, bằng chính đời sống gương mẫu, bác ái yêu thương của mình.

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Lời mời gọi ấy vẫn vang vọng mãi qua muôn thế hệ. Và ngay hôm nay đây, Chúa cũng đang muốn đưa tất cả chúng ta vào Nước của Ngài. Với lòng tin tưởng, cậy trông, chúng ta khiêm tốn tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. “Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người”. Xin cho các bạn trẻ hôm nay, biết mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa, để trở nên những người thợ gặt nhiệt thành, sẵn sàng dấn thân trong cánh đồng Truyền Giáo.

2. Lạy Chúa, vì thiếu tin tưởng, cậy trông mà nhiều người xa lìa Chúa, rơi vào vòng xoáy của những đam mê, lỗi lầm. Xin Chúa biển đổi, thánh hóa tâm hồn họ, để họ biết ăn năn, hoản cải trở về với Chúa và Giáo hội.

3. Lạy Chúa, xung quanh chúng con vẫn còn nhiều anh em nghèo khổ đang cần được nâng đỡ, sẻ chia. Xin Chúa cho họ gặp được những tấm lòng quảng đại, để phần nào cuộc sống của họ được cải thiện tốt hơn.

4. Lạy Chúa, trong cuộc sống, khi đôi vai trĩu nặng những trái ý, thách đố, xin ban thêm sức mạnh cho chúng con vượt qua được chính bản thân mình, luôn bước đi trong tin tưởng, phó thác nơi bàn tay quan phòng của Chúa.