Nghe Tin Mừng mỗi Chúa Nhật-日曜日の福音-音声-

Đôi Phút Với Chúa- Ngày 15 Tháng 11

Chúa Nhật XXXII Thường Niên A

Lễ Các Thánh- Đôi phút với Chúa

Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A- Đôi Phút với Chúa

Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A- Đôi Phút với Chúa

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A- Đôi Phút với Chúa

Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A- Đôi Phút với Chúa

 

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A- Đôi Phút với Chúa

Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A- Đôi Phút với Chúa

Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A- Đôi Phút với Chúa

 

 

Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A- Đôi Phút với Chúa

Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A- Đôi Phút với Chúa

Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A- Đôi Phút với Chúa

Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A- Đôi Phút với Chúa

Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A- Đôi Phút với Chúa

Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A –  Đôi Phút với Chúa

Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A –  Đôi Phút với Chúa

Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A –  Đôi Phút với Chúa

 

Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A –  Đôi Phút với Chúa . 

Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A –  Đôi Phút với Chúa . 

Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A –  Đôi Phút với Chúa . 

Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A –  Đôi Phút với Chúa . 

 

Đôi Phút Với Chúa-

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ
MÁUTHÁNH CHÚA KITÔ

 

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên

 

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Phục Sinh VI-A-

 

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Phục Sinh V-A-

 

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Phục Sinh IV-A-

 

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Phục Sinh III-A-

 

Đôi Phút Với Chúa-Chúa Nhật Chúa Phục Sinh II-A-

 

Chúa Nhật Chúa Phục Sinh- Năm A-

 

Chúa Nhật Lễ Lá- Năm A-