Chúng Con Nguyện Danh Cha Cả Sáng...


GIÁO ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY IN JAPAN


在日ヴィエトナム人・カトリック共同体

Trở lại trang đầu
http://vietcatholicjp.net/

Báo Phụng Vụ Lời Chúa


NĂM 2015

PVLC 2015-01
PVLC 2015-02
PVLC 2015-03
PVLC 2015-4
PVLC 2015-5
PVLC 2015-6
PVLC 2015-07
PVLC 2015-8
PVLC 2015-9
PVLC 2015-10
PVLC 2015-11
PVLC 2015-12

 

NĂM 2016

PVLC 2016-01
PVLC 2016-02
PVLC 2016-03
PVLC 2016-4
PVLC 2016-5
PVLC 2016-6
PVLC 2016-07
PVLC 2016-8
PVLC 2016-9
PVLC 2016-10
PVLC 2016-11
PVLC 2016-12Liên Lạc:

Rev.PM Nguyễn Hữu Hiến

Meguro Catholic Church

4-6-22 Kamiosaki
Shinagawa-Ku

Tokyo   Japan 141-0021

Tel: 03-5435-8416

Fax: 03-3491-6527
Pocket Tel: 090-1656-2693


E-mail:  pmnguyenhuuhienjp@gmail.com


Trở lại trang đầu
http://vietcatholicjp.net/