Thánh Lễ Tiếng Việt-ミサの時間・場所・式司祭

thanhle-misaCHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN
ベトナム語のミサ・時間・場所・式司祭
(Tháng 9-2019)

01/09

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya (Cha Phong)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Numazu, Shizuoka-Ken (Cha Sơn)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Yotsuya (Cha Hiến, Cha Nhã SJ))
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Trinh)

 

08/09 
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Nhã SJ)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Kanazawa-Ken (Cha Nhã SJ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Phong SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi, Kanayama-Ken (Cha Sơn)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Tú)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Okayama (Cha Lợi)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Quang)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Hiến)

09-11/09 : Thăm qúy cha và qúy sơ Việt Nam truyền giáo tại Okinawa (Cha Hiến)
14/09 : 14g00 : Thánh Lễ khấn trọn đời sơ Liên và sơ Linh ở nhà thờ Fujisawa (Cha Hiến)
14-15/09 : Đại Hội Giới Trẻ Kanto (Cha Nhã SJ)

15/09 
09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Hiến)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong SVD)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Hiến)
14g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima (Cha Lợi)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Bỉnh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành)

21/09 : 20g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Himeji, Hyogo-Ken (Cha Hải)

22/09
10g00 : Tĩnh tâm và thánh lễ cho các sơ MTG Nha Trang, Fukuoka (Cha Hiến)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsugamine, Utsunomiya (Cha Quốc Định)
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kamifukuoka, Saitama-Ken (Cha Thuận)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã SJ)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Phong SVD)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà chung Thánh Tâm Chúa Giêsu Okayama (Cha Lợi)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)

22-24/09 : Thăm quý cha và quý sơ Việt Nam vùng Kyushu (Cha Hiến)

29/09
 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kamata, Tokyo (Cha Nhã SJ)
10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Soka, Saitama-Ken (Cha Thủy SDB)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma (Cha Hiến)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashimatsuyama, Saitama-Ken (Cha Nhã SJ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Oyama, Tochigi-Ken (Cha Quốc Định)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ashikaga, Gunma (Cha Hiến)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Omuta, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)

03-09/10 : Thăm gia đình ở Hoa Kỳ (Cha Hiến)

06/10
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya (Cha Phong)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Numazu, Shizuoka-Ken (Cha Sơn)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Quang)