Thánh Lễ Tiếng Việt-ミサの時間・場所・式司祭

thanhle-misaCHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN
ベトナム語のミサ・時間・場所・式司祭
(Tháng 5-2019)

Ngày 05 Tháng 5(5月5日)

05/05 : Đại Hội Giới Trẻ toàn quốc Susono, Shizuoka-Ken (Cha Tường)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya (Cha Phong)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Đức Cha Nguyễn Văn Đệ)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka (Cha Quang)

Ngày 12 Tháng 5(5月12日)
12/05 : 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Hiến)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsugamine, Utsunomiya (Cha Quốc Định)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Hy)
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Tú)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Okayama (Cha Lợi)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Cửu)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã sj)

16/05 : 18g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Karasuyama, Tochigi-Ken (cha Hiến)
17/05 : 20g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma-Ken (cha Hiến)

Ngày 19 Tháng 5(5月19日)
19/05 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Trí)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunm-Ken (Cha Quốc Định)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Tường)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tokuyama, Yamaguchi-Ken (Cha Định sj)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima (Cha Lợi)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Bỉnh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Goi, Chiba-Ken (Cha Tiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã sj)

Ngày 26 Tháng 5(5月26日)
26/05 : 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Sendai (Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Tường)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, Okayama-Ken (Cha Lợi)

Ngày 02 Tháng 6(6月2日)
02/06 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya (Cha Hy)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Định sj)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến, Cha Nhã sj)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka (Cha Trinh