Thánh Lễ Tiếng Việt-ミサの時間・場所・式司祭

thanhle-misaCHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN
ベトナム語のミサ・時間・場所・式司祭
(Tháng 12-2019)

Ngày 1 tháng 12(12月01日)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takaoka, Toyama-Ken (Cha Lộ)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanao, Ishikawa-Ken (Cha Lộ)
16g00 : Tĩnh Tâm và Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú, Cha Nhã SJ)
02-03/12 : Thăm các sơ Việt Nam ở Dòng kín Trappist Imari, Saga-Ken (Cha Hiến)
04-05/12 : Thăm các sơ Việt Nam ở Dòng kín Trappist Ajimu, Oita-Ken (Cha Hiến)
06/12 : Thăm CĐ/CG Saito, Mizayaki-Ken (Cha Hiến)

Ngày 08 tháng 12(12月08日)
10g00 : Tĩnh Tâm và Thánh Lễ cho giới trẻ tại nhà Dòng Salesio Chofu (Cha Nhã SJ)

10g00 : Tĩnh Tâm và Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Lộ)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Hy)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Lập, Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Sắc)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tokushima, Tokushima-Ken (Cha Thành)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Điềm SVD)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã sj)
09/12 : 19g00 : Thánh Lễ thành hôn tại nhà thờ Isesaki, Gunma-Ken (Cha Hiến)
14/12 : 14g00 : Thánh Lễ truyền chức Linh Mục của thầy Phú ở nhà thờ Himonya, Tokyo

Ngày 15 tháng 12(12月15日)
09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần)
10g00 : Tĩnh Tâm và Thánh Lễ cho giới trẻ tại nhà thờ Niigata (Cha Nhã SJ)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Hiến)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Shibushi, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komatsu, Ishikawa-Ken (Cha Lộ)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong SVD)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tokuyama, Yamaguchi-Ken (Cha Định SJ)
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Kanazawa-Ken (Cha Lộ)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusatsu, Shiga-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken (Cha Định)
16/12 : 18g00 : Thánh Lễ rửa tội tại nhà thờ Isesaki, Gunma-Ken (Cha Hiến)
19/12 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nemuro, Hokkaido (Cha Hiến)
20/12 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Rumoi, Hokkaido (Cha Hiến)
21/12 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asahikawa, Hokkaido (Cha Hiến)
19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nichinan, Mizayaki-Ken (Cha Trinh)
20g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Định SJ)

Ngày 22tháng 12(12月22日)
11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
13g00 : Tĩnh tâm và Thánh Lễ tại nhà thờ Kita Hiroshima, Hokkaido (Cha Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukui, Fukui-Ken (Cha Lộ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Omuta, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Phong SVD)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, Okayama-Ken (Cha Lợi)
24/12 : 19g00 : Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại Đại Học Sophia (Cha Hiến, Cha Nhã SJ)
25/12 : 16g30 : Thánh Lễ Giáng Sinh tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Quốc Thuần)
20g00 : Thánh Lễ Giáng Sinh tại nhà thờ Himeji, Hyogo-Ken (Cha Hiến)
25/12-08/1 : Cha Nhã đi Việt Nam
26/12 : Thăm các sơ Việt Nam Dòng Kín Trappist Nishinomiya, Hyogo-Ken (Cha Hiến)
27-28/12 : Thăm các sơ Việt Nam Dòng Phanxicô Bệnh Viện, Nibuno, Himeji (Cha Hiến)

Ngày 29 tháng 12(12月29日)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hyogo, Hyogo-Ken (Cha Hiến)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma-Ken (Cha Trí)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nakatsu, Oita-Ken (Cha Trinh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ibusuki, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ashikaga, Tochigi-Ken (Cha Trí)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Quốc Thuần)
30/12 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Hiến)
31/12 : 10g00 : Thánh Lễ tạ ơn cuối năm tại nhà thờ Kamata, Tokyo (Cha Hiến)

Ngày 1 tháng 1(2020年01月01日)

01/01 : 15g00 : Thánh Lễ Đầu Năm Mới tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Hiến)
16g30 : Thánh Lễ Đầu Năm Mới tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Quang)

Ngày 05 tháng 01(2020年01月05日)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày 3 tháng 11(11月3日)

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Năng, Cha Hiến, Cha Nhã)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Điềm SVD)
03-05/11 : Thăm quý cha và qúy sơ Việt Nam truyền giáo tại Nagasaki (Cha Hiến)
04/11 : 14g00 : Thánh Lễ khấn trọn đời của hai sơ Duyên, Nga, ở Nagasaki

Ngày 10 tháng 11(11月10日)
10/11 : 11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma-Ken (Cha Hiến)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Lộ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Hy)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Định sj)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Phúc SVD)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Sắc)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã SJ)
11-16/11 : Tĩnh Tâm tại Dòng Kín Trappist Nasu, Tochigi-Ken (Cha Hiến)

Ngày 17 tháng 11(11月17日)
17/11 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Hiến)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyadera, Saitama (Cha Nhã SJ)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Hiến)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyakonojo, Mizayaki-Ken (Cha Trinh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Kanazawa-Ken (Cha Lộ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hofu, Yamaguchi-Ken (Cha Định sj)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken (Cha Định)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ)
23/11 : 10g30 : Thánh Lễ thành hôn tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Hiến)
15g30 : Thánh Lễ bổn mạng Ca Đoàn Cecilia Tokyo, Nhà Thờ Meguro (Cha Hiến)

Ngày 24 tháng 11(11月24日)
24/11 : 11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân SJ)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsudo, Chiba-Ken (Cha Nhã SJ)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsugamine, Tochigi-Ken (Cha Quốc Định)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hofu, Yamaguchi-Ken (Cha Quang Thuần)
14g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Miyagi-Ken (Cha Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Bỉnh)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Phong)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, Okayama-Ken (Cha Lợi)
25-28/11 : Thăm quý cha và qúy sơ Việt Nam truyền giáo tại Kagoshima-Ken (Cha Hiến)
29-30/11 : Thăm quý cha và qúy sơ Việt Nam truyền giáo tại Okinawa-Ken (Cha Hiến)

Ngày 1 tháng 12(12月1日)
01/12 : 12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú, Cha Nhã SJ)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)

………………………………………………………….

06/10

10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tatebayashi, Gunma-Ken (Cha Nhã SJ)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD)
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyakonojo, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Hy SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Numazu, Shizuoka-Ken (Cha Sơn)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã SJ)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Quang)

13/10

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Niigata, Niigata-Ken (Cha Nhã SJ)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân SJ)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Hiến)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Gotanjo (Cha Mẫn SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi, Kanagawa-Ken (Cha Sơn)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Aichi-Ken (Cha Hy SVD)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Tú)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Sắc)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka -Ken (Cha Trinh)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã sj)

19/10 : 10g00 : Thánh Lễ Hôn Phối tại nhà thờ Mikatahara, Shizuoka-Ken (Cha Hiến)
19-20/10 : Tĩnh tâm cho Ca Đoàn Cêcilia, Tokyo ở Mikkabi, Shizuoka-Ken (Cha Hiến)

20/10

09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần)
09g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong SVD)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Nhã SJ)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Hiến)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ thánh Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã sj)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Cửu)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Goi, Chiba-Ken (Cha Tiến)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken (Cha Định)

25-27/10 : Chương Trình TTHNGĐ tại Mikkabi, Shizuoka-Ken

27/10

11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yonago, Tottori-Ken (Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Trí)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Hy SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Hy SVD)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, Okayama-Ken (Cha Lợi)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã SJ)

18/10-02/11 : Đi thăm gia đình ở Roma, Ý (Cha Hiến)

03/11

13g00 : Thánh Lễ tại tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD)
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Hy SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Numazu, Shizuoka-Ken (Cha Sơn)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Năng, Cha Hiến, Cha Nhã)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Điềm SVD)

…………………………………

01/09

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya (Cha Phong)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Numazu, Shizuoka-Ken (Cha Sơn)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Yotsuya (Cha Hiến, Cha Nhã SJ))
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Trinh)

 

08/09 
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Nhã SJ)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Kanazawa-Ken (Cha Nhã SJ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Phong SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi, Kanayama-Ken (Cha Sơn)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Tú)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Okayama (Cha Lợi)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Quang)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Hiến)

09-11/09 : Thăm qúy cha và qúy sơ Việt Nam truyền giáo tại Okinawa (Cha Hiến)
14/09 : 14g00 : Thánh Lễ khấn trọn đời sơ Liên và sơ Linh ở nhà thờ Fujisawa (Cha Hiến)
14-15/09 : Đại Hội Giới Trẻ Kanto (Cha Nhã SJ)

15/09 
09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Hiến)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong SVD)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Hiến)
14g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima (Cha Lợi)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Bỉnh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành)

21/09 : 20g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Himeji, Hyogo-Ken (Cha Hải)

22/09
10g00 : Tĩnh tâm và thánh lễ cho các sơ MTG Nha Trang, Fukuoka (Cha Hiến)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsugamine, Utsunomiya (Cha Quốc Định)
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kamifukuoka, Saitama-Ken (Cha Thuận)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã SJ)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Phong SVD)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà chung Thánh Tâm Chúa Giêsu Okayama (Cha Lợi)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)

22-24/09 : Thăm quý cha và quý sơ Việt Nam vùng Kyushu (Cha Hiến)

29/09
 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kamata, Tokyo (Cha Nhã SJ)
10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Soka, Saitama-Ken (Cha Thủy SDB)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma (Cha Hiến)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashimatsuyama, Saitama-Ken (Cha Nhã SJ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Oyama, Tochigi-Ken (Cha Quốc Định)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ashikaga, Gunma (Cha Hiến)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Omuta, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)

03-09/10 : Thăm gia đình ở Hoa Kỳ (Cha Hiến)

06/10
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya (Cha Phong)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Numazu, Shizuoka-Ken (Cha Sơn)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Quang)