Thánh Lễ Tiếng Việt-ミサの時間・場所・式司祭

thanhle-misaCHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN
ベトナム語のミサ・時間・場所・式司祭
(Tháng 2-2019)

Ngày 03 Tháng 2(2月3日)

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Tường)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nichinan, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Đức TGM Tokyo)
15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka (Cha Quốc Thuần)

Ngày 10 Tháng 2(2月10日)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Tường)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Tú)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Sắc)
16g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsuyama, Ehime-Ken (Cha Thành)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Định sj)

11/02 : Thăm CĐ/CG Saito, Miyazaki (Cha Hiến)
12/02 : Thăm qúy sơ Việt Nam ở Oita-Ken (Cha Hiến)

13-15/03 : Thăm qúy sơ Việt Nam Dòng Kín Trappist Oita-Ken (Cha Hiến)

Ngày 17 Tháng 2(2月17日)
17/02 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Sắc)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Lộ)
11g30: Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Định sj)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Hiroshima (Cha Quang Thuần)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken, (Cha Tường)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Lộ)
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Cửu)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Goi, Chiba-Ken, (Cha Tiến )
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken, (Cha Tường)

18-28/02 : Đi Roma thăm gia đình (Cha Hiến)

Ngày 24 Tháng 2(2月24日)
11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Sendai, Miyagi-Ken (Cha Định sj)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Sakuramachi, Kagawa-Ken (Cha Thành)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hofu, Yamaguchi-Ken (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki-Ken (Cha Điềm)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tettori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Tường)

Ngày 03 Tháng 3(3月3日)
03/03 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Tường)
15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ đầu tháng tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka (Cha Trinh)