Thánh Lễ Tiếng Việt-ミサの時間・場所・式司祭

thanhle-misaCHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN
ベトナム語のミサ・時間・場所・式司祭
(Tháng 1 Năm 2020)

Ngày 5 tháng 1(1月5 日)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takaoka, Toyama-Ken (Cha Lộ)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Hy SVD)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Phú, Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanao, Ishikawa-Ken (Cha Lộ)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)

Ngày 12 tháng 1(1月 12日)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Matsuyama (Cha Nhã SJ)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma-Ken (Cha Phúc SVD)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Hiến)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Lộ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Hy SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Định SJ)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Tú)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Uozu, Toyama-Ken (Cha Lộ)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Phú, Cha Sắc)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tokushima, Tokushima-Ken (Cha Thành)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Điềm SVD)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã SJ)

Ngày 19 tháng 1(1月 19日)
09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Hiến)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komatsu, Ishikawa-Ken (Cha Lộ)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Phong SVD)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Nhã SJ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tokuyama, Yamaguchi-Ken (Cha Định SJ)
14g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-ken (Cha Hy SVD)
14g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki, Miyazaki-ken (Cha Trinh)
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Ishikawa-Ken (Cha Lộ)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusatsu, Shiga-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken (Cha Định)

20/01 : 20g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma-Ken (Cha Hiến)
21/01 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Karasuyama, Tochigi-Ken (Cha Hiến)
25/01 : 10g30 : Thánh Lễ thành hôn tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Hiến)

Ngày 26 tháng 1(1月26 日)
11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsudo, Chiba-Ken (Cha Nhã SJ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukui, Fukui-Ken (Cha Lộ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ube, Yamaguchi-Ken (Cha Định SJ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukui, Fukui-Ken (Cha Lộ)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya-Shi (Cha Hy SVD)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, Okayama-Ken (Cha Lợi)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Miyagi-Ken (Cha Hiến)
16g00 : Thánh Lễ mừng tết nguyên đán tại nhà thờ Fujisawa (Cha Phú)

Ngày 2 tháng 2(2月2日)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Phong SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến, Cha Nhã SJ)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Quang)