Thánh Lễ Tiếng Việt-ミサの時間・場所・式司祭

thanhle-misaCHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN
ベトナム語のミサ・時間・場所・式司祭
(Tháng 1-2019)

Ngày 01 Tháng 1(1月1日)

10g00 : Thánh Lễ Đầu Năm Mới tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Hiến)
13g00 : Thánh Lễ Đầu Năm Mới tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Tường)
15g30 : Thánh Lễ Đầu Năm Mới tại nhà thờ Chính tòa Osaka Tamatsukuri (Cha Bỉnh)

Ngày 02 Tháng 1(1月2日)
10g00 : Thánh Lễ Đầu Năm Mới tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Bỉnh)

Ngày 6 Tháng 1(1月6日)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Tường)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka

Ngày 13 Tháng 1(1月13日)
13/01 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Sắc)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Oyama, Tochigi-Ken (Cha Nhã sj)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki,Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Tú)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Sắc)
16g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsuyama, Ehime-Ken (Cha Thành)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã)

Ngày 20 Tháng 1(1月20日)
20/01 : 10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi, Saitama-Ken (Cha Hiến)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Tường)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe, Saitama-Ken (Cha Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Cửu)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã sj)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Goi, Chiba-Ken (Cha Tiến)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken (Cha Tường)

Ngày 27Tháng 1(1月27日)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yonago, Tottori-Ken (Cha Hiến)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Sakuramachi, Takamatsu (Cha Thành)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsugamine, Tochigi-Ken (Cha Quốc Định)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tokuyama, Yamaguchi-Ken (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tedori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Tường)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, Okayama-Ken (Cha Lợi)

Ngày 3 Tháng 2(2月3日)
03/02 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Tường)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Đức Tổng GM Tokyo)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka

 

Ngày 02 Tháng 12(12月02日)
08g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Hiến)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nakatsu, Oita-Ken (Cha Lập)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Tường)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka

Ngày 09 Tháng 12(12月09日)
09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Sắc)
09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Hiến)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Niigata, Niigata-Ken (Cha Phúc)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Lộ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyakonojo, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Tường)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Ishikawa-Ken (Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Tú)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Sắc)
16g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsuyama, Ehime-Ken (Cha Thành)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã sj)

Ngày 16 Tháng 12(12月16日)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Lộ)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Anh)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Định sj)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Quang Thuần)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Tường)
13g00 : Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh LCĐ Đức Mẹ La Vang Chofu, Tokyo
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyazaki (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Cửu)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Goi, Chiba-Ken (Cha Tiến)

20/12 : 20g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asahikawa, Hokkaido (Cha Hiến)
21/12 : 20g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Rumoi, Hokkaido (Cha Hiến)
22/12 : 16g00 : Giải tội và Thánh Lễ tại Sapporo, Hokkaido (Cha Hiến)

Ngày 23 Tháng 12(12月23)
11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsugamine, Tochigi-Ken (Cha Lộ)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Sakuramachi, Takamatsu (Cha Thành)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Sendai, Miyagi -Ken (Cha Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hofu, Yamaguchi-Ken (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Tường)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, Okayama-Ken (Cha Lợi)


24/12 : 19g00 : Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại nhà thờ Chính Tòa Tokyo (Cha Nhã sj)
19g30 : Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Hiến)
27-29/12 : Thăm Dòng Kín Trappist Imari, Saga-Ken (Cha Hiến)
29/12 : 19g30 : Thánh Lễ tạ ơn cuối năm tại nhà thờ Himeji, Hyogo-Ken (Cha Hiến)

Ngày 30 Tháng 12(12月30日)
1g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isesaki, Gunma-Ken (Cha Lộ)
13g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Oyama, Tochigi-Ken (Cha Nhã sj)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ashikaga, Tochigi-Ken (Cha Lộ)
19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Hiến)


31/12 : 10g00 : Thánh Lễ tạ ơn cuối năm tại nhà thờ Kamata, Tokyo (Cha Hiến)
01/01 : 10g00 : Thánh Lễ Đầu Năm Mới tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Hiến)

Ngày 26Tháng 01 Năm 2019(2019年1月6日)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Tường)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka