Thánh Lễ Tiếng Việt-ミサの時間・場所・式司祭

thanhle-misaCHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN
ベトナム語のミサ・時間・場所・式司祭
(Tháng 11-2018)

 

Ngày 04 Tháng 11(11月04日)

 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Tường)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima (Cha Quang Thuần)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka (Cha Trinh)

Ngày 11 Tháng 11(11月11日)
09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Sắc)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato (Cha Hiến)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsugamine, Tochigi-Ken (Cha Nhã sj)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takanabe, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Tường)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Tú)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Sắc)
16g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsuyama, Ehime-Ken (Cha Thành)

Ngày 17 Tháng 11(11月17日)
15g30 : Thánh Lễ bổn mạng Ca Đoàn Cecilia Tokyo, nhà thờ Meguro (Cha Hiến)

Ngày 18 Tháng 11(11月18日)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi (Cha Lộ)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Anh)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Hiến)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Quang Thuần)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Tường)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe (Cha Lộ)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yawatahama, Ehime-Ken (Cha Thành)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Cửu)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tobe, Yokohama (Cha Trí)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Goi, Chiba-Ken (Cha Tiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã)

Ngày 24 Tháng 11(11月24日)
24/11 : 12g00 : Thánh Lễ thành hôn tại nhà thờ chính tòa Hiroshima(Cha Hiến)

Ngày 25 Tháng 11(11月25日)
11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
11g00: Thánh Lễ tại nhà thờ Yonago, Tottori-Ken (Cha Hiến)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsugamine, Tochigi-Ken (Cha Lộ)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Sakuramachi, Takamatsu (Cha Thành)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hofu, Yamaguchi-Ken (Cha Quang Thuần)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishimachi, Nagasaki (Cha Điềm)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nagoya (Cha Tường)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, Okayama-Ken (Cha Lợi)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã sj)

Ngày 02 Tháng 11(12月02日)
02/12 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Nagoya (Cha Tường)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka