Thư Ngỏ

(tháng 5 năm 2019)

THƯ NGỎ
Vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, một cơn hỏa hoạn đã thiêu hủy một phần lớn Nhà Thờ Đức Bà ở Paris, Pháp, Nhà thờ Đức Bà Paris là nhà thờ chính tòa của Tổng Giáo Phận Paris, và là biểu tương Đức Tin, văn hóa, kiến trúc và là niềm hãnh diện của người dân Paris, và của nước Pháp. Nhưng chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, biểu tượng và niềm hãnh diện này đã bị hủy hoại, mang lại một nỗi buồn và tiếc nuối vô tận cho người dân Paris, nước Pháp và cả thế giới. Chính trong lúc đau thương và bất lực này, người dân Paris và người dân nước Pháp, vốn đã lơ là đức tin, đã tìm lại sự hiệp nhất và quay trở về với Thiên Chúa, nguồn trợ lực duy nhất, để cầu nguyện cho quê hương và tìm sự nâng đỡ.
Trong cuộc sống của chúng ta, Chúa luôn gởi đến cho chúng ta những dấu chỉ, qua các biến cố, cho chúng ta thấy Chúa luôn hiện diện với chúng ta, nhưng chúng ta thường không thấy, bời vì chúng ta chỉ muốn thấy những điều chúng ta muốn tìm. Mẹ Maria, ngược lại, chỉ tìm thánh ý Chúa, vì thế, Mẹ luôn sống trong bình an và luôn ca ngợi tình thương của Chúa.
Tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ, chúng ta xin Mẹ dạy chúng ta sống tâm tình phó thác, xin vâng và ca tụng Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của chúng ta, để chúng ta thực sự là nhân chứng của niềm vui, bình an và tình thương mà Chúa muốn ban cho con người, khi dựng nên chúng ta.
Chúng ta hãy lợi dụng thời gian của tháng 5 này để tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một Người Mẹ thánh thiện, gương mẫu và diễn tả tâm tình tạ ơn Chúa bằng sự cố gắng noi gương Mẹ sống đẹp lòng Chúa.
Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ, theo ý chỉ của Giáo Đoàn trong tháng này. Xin cho các bậc làm cha mẹ luôn sống đạo đức, gương mẫu và biết quan tâm giáo dục con cái trong đức tin và trong lòng mến, để con cái càng thêm tuổi càng trở thành những nhân chứng của Chúa trong Giáo Hội và trong xã hội đầy biến động hôm nay.

PVLC