Bài Đọc Chúa Nhật-主日の聖書朗読

Tháng 11 năm 2021

Bài đọc trong Thánh Lễ hằng ngày:
https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading
Tiếng Nhật/ Japanese
https://www.higotonofukuin.org/

NGÀY 01 THÁNG 11

LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ

BÀI ĐỌC I : Kh 7, 2-4. 9-14

Tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ.

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ.

Tôi là Gioan, tôi thấy một thiên thần mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng gọi bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả. Thiên thần ấy nói: “Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta”. Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người thuộc mọi chi tộc con cái Israel.

Sau đó, tôi thấy một đoàn người thật đông đảo không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiến gtung hô: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta”. Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng:

“Amen! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! Amen!”

Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” Tôi trả lời: “Thưa Ngài, Ngài biết đó”. Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”.

Đó là Lời Chúa

 

ĐÁP CA: Tv 23

Đáp: Lạy Chúa, đây chính là dòng dôi những kẻ tìm kiếm Thánh nhan Ngài.

Xướng: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Xướng: Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẩu tượng.

Xướng: Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa Cứu Độ thưởng công xứn gđáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Giacóp

 

BÀI ĐỌC II : 1 Ga 3, 1-3

Thiên Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ.

Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng: khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

Phàm ai đặt hy vọng như thế nào vào Đức Kitô, thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Halleluia.

 

TIN MỪNG: Mt 5, 1-12a

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô.

Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, Người lên tiếng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu không đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Đó là Lời Chúa

 

NGÀY 07 THÁNG 11

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 10-16

Bà góa lấy bột làm một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho ông Êlia.

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất.

Ngày ấy, ngôn sứ Êlia đứng dậy đi Sareptha. Khi đến cổng thanh, ông thấy có một bà góa đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: “Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống”. Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: “Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa!” Bà trả lời: “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết”. Ông Êlia nói với bà: “Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: “Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất”.

Bà ấy đi và làm như ông Êlia nói; thế là bà ấy cùng với ông Êlia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Êlia mà phán.

Đó là Lời Chúa

 

ĐÁP CA: Tv 145

Đáp: Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

Xướng: Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.

Xướng: Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính.

Xướng: Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ Vương quyền muôn muôn thưở, Sion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

 

BÀI ĐỌC II: Dt 9, 24-28

Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn người.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái.

Thưa anh em, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó, không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần nầy không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Halleluia.

 

TIN MỪNG: Mc 12, 38-44

Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Một hôm, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dânc hung rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xinh trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi conga cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”.

Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân”.

Đó là Lời Chúa

 

 

NGÀY 14 THÁNG 11

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

BÀI ĐỌC I: Đn 12, 1-3

Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đaniel.

Tôi là Đaniel, tôi đã được nghe Đấng giống như Con Người nói với tôi như sau: “Thời đó, Micael sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là Đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.

“Trong số những kẻ an nghĩ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao. 

Đó là Lời Chúa

 

ĐÁP CA: Tv 15

Đáp: Lạy Chúa Trời xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.

Xướng: Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Xướng: Vì thế tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa không đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

Xướng: Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống; trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

 

BÀI ĐỌC II: Dt 10, 11-14. 18

Đức Kitô chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái.

Thưa anh em, vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ tế lễ; mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xóa bỏ được tội lỗi. Còn Đức Kitô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn là cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoan hảo. Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt con Người. Halleluia.

 

TIN MỪNG: Mc 13, 24-32

Thiên Chúa sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: “Trong những ngày ấy, sau cơn gian nan lớn lao, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy gờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mấy mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.

“Anh em cứ lấy ví dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

“Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi”.

Đó là Lời Chúa

 

 

NGÀY 21 THÁNG 11

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN

LỄ CHÚA GIÊSU VUA VŨ TRỤ

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 13-14

Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đaniel.

Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn, thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; Vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

Đó là Lời Chúa

 

ĐÁP CA: Tv 92

Đáp: Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Xướng: Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai.

Xướng: Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa; Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.

Xướng: Lạy Chúa, Thánh Chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện, triền miên qua mọi thời.

 

BÀI ĐỌC II: Kh 1, 5-8

Vị Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ.

Đức Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thưở muôn đời. Amen! Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! Amen!

Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Ta là Alpha và Omega, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng”.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đavít tổ phụ chúng ta. Halleluia.

 

TIN MỪNG: Ga 18, 33b-37

Chính Ngài nói rằng: Tôi là Vua.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, quan Philatô nói với Đức Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua Dân Do Thái không?” Đức Giêsu đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về Tôi?” Ông Philatô trả lời: “Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” Đức Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc vè thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này”. Ông Philatô liền hỏi: “Vậy ông là Vua sao?” Đức Giêsu đáp: “ Chính ngài nói rằng Tôi là Vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi”.

Đó là Lời Chúa

 

NGÀY 28 THÁNG 11

CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG

BÀI ĐỌC I: Gr 33, 14-16

Ta sẽ sẽ cho mọc lên trong nhà Đavít một mầm non, một Đấng Công Chính.

Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Giêrêmia.

Này sẽ đến những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa – Ta sẽ thực hiện điều tốt lành ta đã phán về nhà Israel và về Giuđa.

Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đavít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực. trong những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành: “Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta”.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 24

Đáp: Lạy chúa, con nâng tâ hồn lên cùng Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

Xướng: Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người.

Xướng: Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín, đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa, và cho họ biết giao ước của Người.

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 3, 12-4, 2

Chúa sẽ làm cho anh em được bền tâm vững chí trong ngày Đức Kitô quang lâm.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalônica.

Thưa anh em, xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.

Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân Danh Chúa Giêsu, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ, chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giêsu mà ra những chỉ thị nào cho anh em.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Halleluia.

TIN MỪNG:  Lc 21, 25-28. 34-36

Anh em sắp được cứu độ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào, sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.

“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.

Đó là Lời Chúa