Thư Ngỏ

Tháng 7 năm 2021

THƯ NGỎ

Nhật Bản đang chuẩn bị tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè trong một thời điểm và hoàn cảnh không mấy thuận lợi. Đại dịch Covid-19 đang hoành hành và lây lan trong nhiều vùng ở Nhật, một số đông dân chúng không ủng hộ việc tổ chức thế vận hội trong lúc này và yêu cầu chính phủ hủy bỏ. Chính Phủ Nhật cũng phân vân giữa lợi ích kinh tế và sự an toàn sức khỏe của người dân, nên họ đang tìm hết mọi cách tốt nhất, để có thể vừa bảo vệ sức khỏe của người dân và vừa có thể thực hiện được những dự tính quốc tế.

              Nhìn chính phủ của người ta để tội nghiệp cho người dân Việt Nam đang bị cai trị bởi một chính quyền thối nát, chỉ biết tìm hết mọi cách để tham nhũng, ngay cả khi mạng sống dân chúng đang bị đe đọa vì coronavirus, chính quyền còn mở miệng ra kêu gọi người dân đóng góp để mua thuốc chính ngừa! 

              Ý thức được những hoàn cảnh khó khăn và tế nhị của xã hội hôm nay, biết được những cám dỗ mà giới trẻ Việt Nam tại Nhật đang gặp phải, Giáo Đoàn đặc biệt mời gọi mọi người dành riêng tháng 7 này để cầu nguyện cho giới trẻ, xin cho giới trẻ biết bắt chước gương lành của các thánh tử đạo Việt Nam, sống xứng đáng với truyền thống anh hùng, nhân ái của dân tộc Việt Nam, đặc biệt, sống trung thành với đức tin công giáo và biết loan báo đức tin đó cho những người sống chung với mình qua sự yêu thương, chia sẻ và tha thứ.

PVLC