Thư Ngỏ

Tháng 9 Năm 2022

THƯ NGỎ

Gia đình, cơ chế xã hội đầu tiên được Thiên Chúa thiết lập khi dựng nên người nam và người nữ và còn hơn nữa, Ngài đã thánh hiến cơ chế đó để trở thành bí tích trong Giáo Hội Công Giáo, từ đó, xã hội nhân loại được hình thành và phát triển. Nhưng thật mâu thuẩn, ngày hôm nay, các tổ chức dân sự xã hội – vốn phát sinh từ gia đình – đã muốn hạn chế, và còn tìm cách phá bỏ cái cơ chế thánh thiện đó, để thỏa mãn những đam mê xác thịt của mình. Người ta tìm cách hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, cho phép phá thai, ly dị, v.v.v.., là những hình thức tục hóa xã hội thánh thiện, tốt đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng thủa ban đầu và chúc lành cho nó.

            Là người công giáo, chúng ta có bổn phận không phải chỉ bảo vệ truyền thống thánh thiện tốt đẹp của gia đình mà thôi, mà phải cố gắng giúp những người trẻ đang chuẩn bị lập gia đình, hiểu được giá trị cao cả, thánh thiện của ơn gọi hôn nhân, để họ được lãnh nhận bí tích hôn phối một cách thánh thiện như lòng Chúa ao ước. Với những người đã lập gia đình, chúng ta có trách nhiệm phải sống trung tín, yêu thương và hạnh phúc ơn gọi vợ chồng để làm chứng cho tình yêu bất khả phân ly của bí tích hôn phối.

            Trong tháng 9 này, Giáo Đoàn mời gọi mọi người đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình, xin cho qua sự hiệp nhất và tình thương yêu giữa các thành viên trong gia đình, người ta nhận biết được mầu nhiệm tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng như xin cho các cặp vợ chồng, khi sống ơn gọi đặc thù của họ, họ diễn tả tình yêu của Đức Kitô đối với Giáo Hội, một tình yêu duy nhất, bất khả phân ly và luôn luôn tha thứ.

PVLC