Thư Ngỏ

Tháng 5 Năm 2022

THƯ NGỎ

              Đức Giêsu Kitô đã thiết lập Hội Thánh để thánh hóa và cứu chuộc con người, và Đức Kitô đã trao phó Giáo Hội cho Người Mẹ Thánh Thiện của Ngài là Đức Maria, để xin Mẹ, với tình mẫu tử, luôn đồng hành, hướng dẫn và cứu giúp Hội Thánh. Do đó, từ những thế kỷ đầu, các giáo hữu đã tôn kính Mẹ Maria một cách đặc biệt và tôn xưng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa – Theotokos – trước khi Giáo Hội định tín tín điều này. Và suốt lịch sử của Hội Thánh, Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ Giáo Hội, nâng đỡ các tín hữu trong cơn bách hại, trong nhựng lúc gặp phải đau khổ thử thách hồn xác. Mẹ đã hiện ra khắp nơi trên thế giới để cứu giúp các tín hữu và củng cố đức tin của họ, giúp họ nhận ra ý nghĩa của những đau khổ, bách hại và mang lại cho họ niềm hy vọng vào Đức Kitô phục sinh. Cho đến hôm nay, lòng tôn kính mến yêu Mẹ Maria ngày càng phát triển trong Giáo Hội hoàn vũ, và Giáo Hội đã chọn tháng 5 và tháng 10 để mọi người tín hữu có cơ hội thuận tiện để bày tỏ lòng tôn kính mến yêu Mẹ Thiên Chúa.

              Đặc biệt, người công giáo Việt Nam, được thừa hưởng từ các tổ tiên tử đạo, lòng tôn kính yêu mến Mẹ Maria một cách sâu đậm, lòng yêu mến đó được diễn tả qua tràng hạt mân côi, qua các cuộc kiệu rước, qua các phong trào đạo đức tôn kính mẹ. Hiện nay, lưu lạc trên đất khách quê người, chúng ta không có điều kiện để tổ chức các cuộc kiệu, các nghi thức dâng hoa tôn kính Mẹ, nhưng chúng ta hãy cố gắng noi gương Mẹ sống tâm tình yêu mến Thiên Chúa, phó thác nơi Ngài và sẳn sàng vâng theo mọi điều Ngài truyền dạy. Hãy tiếp tục cổ võ lòng tôn kính Mẹ giữa con cái chúng ta. Nhờ đó, Thiên Chúa được tôn vinh và Danh Mẹ được tôn kính trên khắp cùng cõi đất. Đặc biêt trong tháng 5 này, chúng ta hãy cầu nguyện xin Mẹ thương cầu bấu cho anh chị em đang sống trong chiến tranh ở Ucraina và cũng cầu xin cho nước Nga biết dẹp bỏ tham vọng thống trị, để hòa bình sớm được vãn hồi tại Ucraina.              

PVLC kính chúc qúy cha, qúy tu sĩ nam nữ, qúy độc giả và qúy vị ân nhân một tháng Năm, tháng Hoa kính Đức Mẹ, tràn đầy bình an, niềm vui trong sự che chở yêu thương của Mẹ Vô Nhiễm.

PVLC