Các Kinh Thường Đọc-日常の祈り

DẤU THÁNH GIÁ

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

KINH VÌ DẤU

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con  khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những Linh Hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Chúng con vậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn ….(tên các linh hồn) được lên chốn nghỉ ngơi.  Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.  Amen.

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.  Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.  Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

Lạy Chúa Giêsu, là LINH MỤC ĐỜI ĐỜI,  Chúa đã dùng tay các vị Giám mục  mà thông ban bảy ơn Thánh Thần Chúa  để thánh hóa các Linh mục.  Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ  cho hàng Linh mục noi theo.  Xin in sâu người mẫu vào tâm hồn các Linh mục  để các Linh mục được trở nên  những vị Kitô-thứ-hai của Chúa.

Xin Chúa cho các Linh mục  sống theo ánh sáng Đức Tin chỉ dẫn  và bất cứ trong cảnh ngộ nào  hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa,  biết sống nội tâm,  siêng năng cầu nguyện,  lấy Mình Máu Thánh Chúa và Phúc Âm làm của ăn nuôi sống hằng ngày.

Xin cho các Linh mục  thật lòng mến Chúa,  và yêu thương mọi người,  hy sinh đời sống mình vì kẻ khác,  luôn luôn nêu gương mẫu khiêm nhường,  khó nghèo, hiền hòa và trong sạch,  để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu trong các Linh mục.

Xin cho các Linh mục  trìu mến và vâng phục Cha chung là Đức Giáo Hoàng,  thành tâm cộng tác với Đức Giám mục  là đấng kế vị các Thánh Tông Đồ,  luôn luôn đoàn kết với các anh em Linh mục  trong việc mở mang nước Chúa.

Xin cho các Linh mục  là những chủ chăn nhiệt thành  săn sóc đoàn chiên Chúa  tìm kiếm những chiên thất lạc  chăm nom những chiên bệnh hoạn  chữa lành những chiên đau yếu  nuôi dưỡng chiên  trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa.

Xin cho các Linh mục  là cha chung đáng quý mến  của mọi gia đình Cộng đoàn  hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử  lấy Phụng vụ và Lời Chúa  làm của ăn nuôi dưỡng Cộng đoàn,  để mọi người trong Cộng đoàn  hăng say cộng tác xây dựng nước Chúa.

Lạy MẸ MARIA, là Mẹ hàng giáo sĩ  xin cho hàng giáo sĩ hằng yêu mến Mẹ.   Xin Mẹ nâng đỡ Linh mục khi có ai yếu đuối  ủi an khi sầu khổ  khuyến khích khi thua buồn,  để các ngài luôn luôn phấn khởi  làm tròn nghĩa vụ Linh mục. Amen.

KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên Cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày/đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cùng hợp cùng các Thánh mà dâng Chúa, cùng cám ơn như vậy.  Amen

KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng cha chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen

CÁC CÂU LẠY

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.  Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam. Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bình an. Đáp: Cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

CÂU THAN CẦU CHO VIỆT NAM

Lạy Đức Trinh Vương Hòa Bình là Mẹ thương xót, xin ban ơn cải thiện và thánh hóa dân tộc Việt Nam nhỏ bé chúng con.

Hỡi các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu bầu Chúa Mẹ ban ơn thánh hóa đặc biệt các Chủ Chăn dân tộc Việt Nam.

Xin Đức Trinh Nữ Maria cùng Thánh Tử chúc lành cho chúng con.  Amen.

 

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 

KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 

KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

 

KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

 

KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

 

LẦN HẠT MÂN CÔI

Cách thức Lần hạt

Trọn tràng hạt Mân Côi gồm 15 chục, nhưng chia ra ba phần riêng biệt, mỗi phần gồm 5 chục. Phần thứ nhất là năm Mầu nhiệm mùa Vui, phần thứ hai là năm Mầu nhiệm mùa Thương, phần thứ ba là năm Mầu nhiệm mùa Mừng.

Để khởi đầu kinh Mân côi, chúng ta làm dấu Thánh giá. Sau đó có thể đọc kinh Tin Kính, 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh, tay lần khúc đầu của tràng hạt. Tuy nhiên không buộc đọc những kinh vừa nói để được ân xá của kinh Mân Côi.

Sau đây là những điều cần phải làm: suy gẫn 1 Mầu nhiệm, đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng và 1 kinh Sáng danh. Đó là 1 chục hạt. Chục nào cũng đọc như thế nhưng với sự suy gẫm các Mầu nhiệm khác nhau. Hết tràng hạt thì đọc kinh Lạy Nữ Vương, và có thể thêm kinh Cầu Đức Bà.

NGẮM TẮT

Năm Sự Vui

Thứ nhất thì ngắm:  Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng  Chúa luôn.

Năm sự Thương

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

Năm sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

Năm Sự Sáng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan.  Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thứ hai thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana.  Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.

Thứ ba thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối.  Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ tư thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.  Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.

Thứ năm thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể.  a hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Đạo Đức Chúa Trời có Mười điều răn:

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám: Chớ làm chứng dối.

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự; sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

 

KINH SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH

Hội Thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.

日曜日と守るべき祝日にミサ聖祭に与ること

Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.

日曜日と守るべき祝日に労働を休むこと。

Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

少なくとも毎年一度復活節に告解すること。

Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh.

少なくとも毎年一度復活に聖体拝領すること。

Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội thánh buộc.

定められた日に償いの務めを果たすこと。

Thứ sáu: Kiêng thịt những ngày Hội thánh dạy.

金曜日には小斎を守ること。

Giáo Hội Nhật có thêm điều bên dưới

おのの分に応じて教会の維持費を負担すること。

Đóng tiền nguyệt liễm cho giáo xứ tùy theo khả năng của mỗi người.

 

KINH TÁM MỐI PHÚC THẬT

Phúc thật Tám Mối:

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.

Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì Đạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

KINH MƯỜI BỐN MỐI

Thương người có mười bốn mối:

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: Tha kẻ dể ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

 

KINH DÂNG NƯỚC VIỆT NAM CHO TRÁI TIM MẸ

 

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con, toàn thể giáo hữu Việt Nam, hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ.

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao lần Mẹ cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyện Tội Mẹ, để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi.

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn duy vật vô thần, để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, chuyên chăm thực hành những lời Mẹ khuyên nhủ: là ăn năn sám hối, siêng năng lần hạt Mân Côi, tôn sùng đền tạ và dâng loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng, Amen.

 

聖マリアの連願 (Kinh Cầu Đức Bà)

主よ、あわれんでください。          主よ、あわれんでください。
キリスト、あわれんでください。 キリスト、あわれんでください。
主よ、あわれんでください。         主よ、あわれんでください。

神の母聖マリア                                  わたしたちのために祈ってください。
救い主の母聖マリア                        〃
無原罪の聖マリア                            〃
世の救いの協力者聖マリア           〃

使徒の女王
天の栄光に上げられた聖マリア 〃
恵みあふれる聖マリア                 〃
人類の母聖マリア                          〃
教会の母聖マリア                           〃

使徒たちの母聖マリア                 〃
殉教者の母聖マリア                       〃
諸聖人の母聖マリア                        〃
宣教者の母聖マリア                        〃

平和の守護者聖マリア                    〃
尊いロザリオの聖マリア               〃
キリシタン発見の聖マリア             〃
尊敬すべきおとめ                           〃

忠実なおとめ                                  〃
柔和、謙遜なおとめ                      〃
幼子をいつくしむおとめ             〃
明けの明星                                     〃

聖母マリア
喜びの泉                                        〃
純潔のかがみ                               〃
仕える者の模範                            〃
家庭生活の喜び                            〃

召命の保護者                               〃
キリスト信者の助け                   〃

悩み苦しむ者の慰め                    〃
病人の希望                                    〃
やみの中の道しるべ                   〃
罪びとのよりどころ                    〃
弱く貧しい者の友                         〃
心の支え                                           〃
臨終の時ともにいてくださるかた 〃

世の罪を除かれる神の子羊                  わたしたちをゆるしてください。
世の罪を除かれる神の子羊                 わたしたちの祈りを聞き入れてください。
世の罪を除かれる神の子羊                  わたしたちをあわれんでください。

いつくしみ深い神よ、わたしたちにいつも信仰に生きる力をお与えください。
聖母マリアの取り次ぎによって、今の悲しみから解放され、
永遠の喜びを味わうことができますように。
私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。

『ロザリオの祈り』(カトリック中央協議会)