Chân Phước Têrêsa(1910-97) thành Calcutta sắp được phong thánh

me-teresa-vietnamChân Phước Têrêsa(1910-97) thành Calcutta sắp được phong thánh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận phép lạ thứ hai, về một người đàn ông có nhiều ung nhọt trong óc, và sau một ngày hôn mê, đã được khỏi bệnh

 

このほど、インドのコルカタを拠点に貧しい人たちを救済するために尽力し、世界中の多くの人たme-teresa-vnちに共感を与えたマザーテレサ(1910~97年)をローマ教皇フランシスコが「聖人」として条件となる2つ目の奇跡を承認した。