Chúa Ba Ngôi

 Trong niềm tin Ki-tô giáo có ba mầu nhiệm chính. Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ thưở nhỏ đi học giáo lý ai cũng phải thuộc nằm lòng các mầu nhiệm này. Một là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi; hai là mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người; ba là mầu nhiệm Ngôi Hai cứu chuộc. Khi nói đến mầu nhiệm có nghĩa là nói đến một điều gì đó mà chúng ta không thể giải thích hoàn toàn bằng lý trí. Trí khôn con người dù có siêu phàm đến đâu cũng không thể hiểu nổi. Ba mầu nhiệm mà chúng ta tin trong đức tin Ki-tô giáo dù có dùng lý trí để diễn giải như thế nào đi nữa cũng không thể suy cho cùng. Đặc biệt mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà chúng ta mừng kính hôm nay. Chúng ta chỉ tin một Chúa nhưng Chúa đó lại là có ba ngôi: ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần. Một mà là ba, ba lại là một. Thật khó hiểu. Xuyên suốt dòng lịch sử của giáo hội, có rất nhiều các thánh hay những thần học gia cố gắng đưa ra cách giải thích thấu đáo về mầu nhiệm này nhưng dường như chưa có ai thành công. Thánh Âu-tinh là một trong số nhiều thần học gia đã cố gắng diễn giải về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ngài đã mất nhiều công sức để suy tư về điều này. Tương truyền, có một hôm thánh nhân đi dạo dọc bờ biển thì thấy một em bé đang chơi ở bãi biển. Tiến lại gần xem thì ngài thấy em bé này đang đắp một cái đập nhỏ và tát nước biển. Thánh nhân phì cười và hỏi em bé sao làm một việc phí công như thế. Em bé đó đã đáp lại câu hỏi của thánh nhân bằng một nụ cười và bảo: việc tôi làm cũng không phí công bằng việc ngài đang cố gắng để hiểu tường tận về Chúa Ba Ngôi. Từ lúc đó thánh nhân hiểu rằng với lý trí của con người, không ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.
Tuy nhiên, nói như thế không phải là chúng ta tin mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi một cách mù quáng. Chúng ta tin điều này vì chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu đã nói đến Chúa Cha và Chúa Thánh Thần (Ga 16,12-15). Thánh Thần được Chúa Giêsu gọi là Thần Khí sự thật. Chính Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng, dạy dỗ các môn đệ. Ngài là Thần Khí xuất phát từ Chúa Cha và có nhiệm vụ làm chứng về Chúa Giêsu. Trong một đoạn tin mừng ngắn thôi, nhưng Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được Ba Ngôi Thiên Chúa và tương quan của các ngôi vị với nhau. Ba Ngôi là một vì Ba Ngôi ở trong nhau trong một tình yêu thánh thiêng. Đức giáo hoàng Phanxicô đã dạy rất hay về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ngài dạy rằng: “khi nói Chúa Ba Ngôi có nghĩa là nói đến sự hiệp thông. Cả Ba Ngôi đều hiện diện cho nhau, trong nhau và vì nhau. Sự hiệp thông này chính là cội nguồn của tình yêu và sự sống”. Vì thế, khi tin vào Chúa Ba Ngôi chúng ta được mời gọi đi vào sự hiệp thông thánh thiêng này. Chúng ta được mời gọi bắt chước Ba Ngôi Thiên Chúa để sống cho nhau, sống vì nhau và sống với nhau. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mời gọi từng người bước ra khỏi cái vỏ bọc ích kỷ, tự vệ của mình để bước vào bầu trời tự do, vào vương quốc của sự sống.
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết ra khỏi cái tôi của mình để sống trong sự hiệp nhất với tất cả anh chị em xung quanh để rồi chúng con được bước vào sự hiệp thông trọn vẹn với Ba Ngôi Chí Thánh. Amen!
Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ