Nha tho Shimabara

Thánh lễ  Chúa nhật:

● Chúa nhật tuần thứ II:  Thánh lễ tiếng Việt lúc 14:00 PM

Địa chỉ :

カトリック島原教会
所在地:855-0807 島原市白土町1066-3 
電話: 0957-62-2952

Nhà thờ Shimabara
855-0807 Shimabara1066-3 Shirachimachi
Điện thoại : 0957-62-2952

Cách đi:

 

Liên lạc: