Nha tho Isahaya

Thánh lễ Chúa Nhật:

Lễ tiếng Việt: Chúa Nhật tuần thứ IV lúc 14:00

Địa chỉ: 854-0006 諫早市天満町32-17  Isahaya Tennmannmachi 32-17

Điện thoại: 0957-23-2066