Nhà thờ Yao

Thánh lễ  Chúa nhật:

● Chúa nhật 9:00 AM
● Chúa nhật tuần thứ hai: Nghi thức phụng vụ.
● Chúa nhật tuần thứ ba:  Thánh lễ tiếng Việt lúc 15:00 PM

Thánh lễ ngày thường:

● Thứ ba và thứ năm hàng tuần:  10:00 AM

Địa chỉ :

カトリック八尾教会
所在地:大阪府八尾市南小阪合町3丁目2−15
電話: 072-999-1149

Nhà thờ Yao
Osakafu Yaoshi Minami Kozakaicho 3 chome 2 – 15
Điện thoại : 072 – 999 – 1149

Cách đi:

電車でお越しの方へ
河内山本駅 南口  徒歩8分
Nếu đi xe điện thì xuống ga Kawachi Yamamoto Eki, ra cổng phía nam đi bộ 8 phút.

Liên lạc:

Người đại diện hiện tại : Trần Thị Kim Dung
Điện thoại : 070 – 6685 – 6149 ( 06 – 6726 – 2772 )

Trang web site: