Lời Nguyện Chung-主日の共同祈願

 Tháng 8/2021

Lời nguyện chung (oratio universalis)
Lời nguyện tín hữu”(oratio fidelium)

Sau các ý nguyện: X. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Cộng đoàn đáp: Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hoặc không xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

Lời Nguyện Tín Hữu được  dịch từ 聖書と典礼:

Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 9

Xướng: Xin cho chúng con được hân hoan bước trên con đường cứu độ đã được Chúa sáng soi, cho chúng con có thể làm chứng cho mọi người về lòng từ bi và yêu thương của Ngài.

Đáp: Lòng thương xót của và công trình cứu độ của Chúa thật vĩ đại.

Xướng: Đáp lại lời mời gọi của Chúa chúng con tụ tập lại nơi đây, xin cho chúng con được hiệp nhất lại thành một, để tán tụng hồng ân Thiên Chúa, và rao giảng mạnh mẽ về phúc âm cứu độ.

Đáp: Lòng thương xót của và công trình cứu độ của Chúa thật vĩ đại.

Xướng: Được Chúa sáng tạo trao lại cho chúng con thế giới này, xin cho chúng con được cùng nhau hiệp lực cố gắng gìn giữ thế giới này như là căn nhà chung của mọi sự sống

Đáp: Lòng thương xót của và công trình cứu độ của Chúa thật vĩ đại.

Xướng: Lậy Chúa xin đổ tràn đầy Thánh Linh trên từng người đang tìm kiếm sự bình an cho tâm hồn và thể xác. Xin cho tất cả được cảm nhận ra rằng đang được cùng Chúa bước đi chung và được nhận sức mạnh từ Ngài.

Đáp: Lòng thương xót của và công trình cứu độ của Chúa thật vĩ đại.

 

Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 9

Xướng: Lậy Chúa là nguồn của lòng từ bi nhân hậu, chúng con xin cảm tạ tình yêu của Ngài đã gởi người con của Ngài xuống cứu độ thế gian. Xin cho chúng con được nối bước theo chân đức Giêsu để chúng con có thể hoàn thành được sứ mạng đã được trao phó.

Đáp: Lạy Đức Kitô, Ngài là Đấng Cứu độ của chúng con.

Xướng: Xin cho chúng con những người đã gặp Chúa và được nhận sự sống mới, biết noi theo thánh ý của Ngài, làm chứng tá rao giảng phúc âm của đấng cứu thế cho mọi người thông qua những hành động cụ thể.

Đáp: Lạy Đức Kitô, Ngài là Đấng Cứu độ của chúng con.

 

Xướng: Liên đới và hiệp lực đang là điều cần thiết cho thế giới ngày nay, xin cho chúng con từng người một, hướng tâm hồn đến lòng từ bi của Thiên Chúa, và xin được nỗ lực thực hiện sự yêu thương và lo lắng đến những người xung quanh.

Đáp: Lạy Đức Kitô, Ngài là Đấng Cứu độ của chúng con.

 

Xướng: Lạy Chúa xin đoái nhìn đến các nhà truyền giáo được sai đi rao giảng phúc âm. Khi gặp phải bách hại và sự không quan tâm của mọi người, xin nâng đỡ họ với sức mạnh của Chúa.

Đáp: Lạy Đức Kitô, Ngài là Đấng Cứu độ của chúng con.

 

Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 9

Xướng: Lạy Chúa là nguồn của sự hòa bình, chúng con tin cậy vào lòng thương xót của Chúa luôn tuôn đổ trên những kẻ bé nhỏ biết tìm đến Chúa. Xin cho chúng con được học nơi Ngài, sự mẫu mực và lòng khiêm tốn trên thập giá.

Đáp : Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim phục vụ.

Xướng: Xin cho chúng con, những người đang tin vào đức Kitô và sống, được biết tôn trọng từng cá tính một, và cùng hiệp nhất sâu đậm trong tinh thần cộng đoàn.

 

Xướng:Trong một xã hội đang hô hào tiêu thụ và mong muốn về quyền lực, xin cho từng người chúng con được tìm đến sự khôn ngoan thích hợp với thánh ý của Ngài, và hướng đến thực hiện sự phong phú cho tâm hồn cùng với hòa bình.

Xướng:Lậy Chúa xin nhìn lại và trợ giúp cho tất cả các em bé đau khổ vì bị hiếp đáp va ngược đãi. Xin cho các em được gặp gỡ các nhà hỗ trợ cũng như bạn bè, để các em có thể tìm lại được niềm hy vọng trong cuộc sống.

 

Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 9

Xướng: Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, chúng con ca tụng lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con dầu có gặp phải những khó khăn, chúng con cũng vâng theo Thánh ý Chúa, dùng tình yêu để trợ giúp lẫn nhau, và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong đời sống.

Đáp: Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con, con đường của Ngài

 

Xướng: Giáo hội được mời gọi để trở nên một trong Chúa Kitô, xin cho chúng con được vượt qua mọi sự chia rẽ, cùng đồng tâm hiệp lực làm chứng cho chân lý và tình yêu của Thiên Chúa.

Đáp: Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con, con đường của Ngài

 

Xướng:Xin cho chúng con được hướng tâm hồn mình về những sự kiện vui, buồn, khổ của nhân loại trên thế giới, Xin cho chúng con cùng hiệp lực với nhau vì sự hiện diện của mỗi người và sự tỏa sáng của sự sống

Đáp: Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con, con đường của Ngài

 

Xướng: Lạy Chúa xin nhìn đến tất cả những tâm hồn bất an của những người đã trốn khỏi sự nguy hiểm từ các quốc gia khác tới. Xin cho họ nhận được những hỗ trợ cần thiết, và cũng nhận được những nâng đỡ về tinh thần, niềm hy vọng.

 

Đáp: Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con, con đường của Ngài

  1. ………………………………………………………………………………………………….
    Cách Soạn Lời Nguyện Tín Hữu

http://nguoitinhuu.org/phungvu/timhieulngd.html
https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/loi-nguyen-tin-huu-hieu-va-thuc-hanh-cho-dung-32550

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Phungvu/01SoanLoiNguyenGD.htm

http://www.yokohama.catholic.jp/kyoku_honbu/tenreiCorner/yb_kyouku_tenrei_corner22.html

https://ngstenrei.exblog.jp/5930224/