Báo Phụng Vụ Lời Chúa-『みことば』月刊小冊

Báo Phụng Vụ Lời Chúa-『みことば』月刊小冊

(Báo PVLC được cập nhật  vào chiều Thứ Bảy của tuần cuối tháng)

(毎月の最後の土曜日に『みことば』月刊小冊をアップ・ロードします)

Báo Phụng Vụ Lời Chúa-『みことば』月刊小冊
(Báo PVLC được cập nhật  vào chiều Thứ Bảy của tuần cuối tháng)
(毎月の最後の土曜日に『みことば』月刊小冊をアップ・ロードします)

Tháng 1 Năm 2024
Tháng 2 Năm 2024
Tháng 3 Năm 2024
Tháng 4 Năm 2024
Tháng 5 Năm 2024
Tháng 6 Năm 2024
Tháng 7 Năm 2024
Tháng 8 Năm 2024
Tháng 9 Năm 2024
Tháng 10 Năm 2024
Tháng 11 Năm 2024
Tháng 12 Năm 2024


Tháng 1 năm 2023
Tháng 2 năm 2023
Tháng 3 năm 2023
Tháng 4 năm 2023
Tháng 5 năm 2023
Tháng 6 năm 2023
Tháng 7 năm 2023
Tháng 8 năm 2023
Tháng 9 năm 2023
Tháng 10 năm 2023
Tháng 11 năm 2023
Tháng 12 năm 2023

Báo Phụng Vụ Lời Chúa:
Tháng 12 năm 2022
Tháng 11 năm 2022
Tháng 10 năm 2022
Tháng 9 năm 2022
Tháng 8 năm 2022
Tháng 7 năm 2022
Tháng 6 năm 2022
Tháng 5 năm 2022
Tháng 4 năm 2022
Tháng 3 năm 2022
Tháng 2 năm 2022
Tháng 1 năm 2022

……………………………………………………………………………………………………………..

Tháng 12 năm 2021

Tháng 11 năm 2021

Tháng 10 năm 2021

Tháng 9 năm 2021

Tháng 8 năm 2021

Tháng 7 năm 2021

Tháng 6 năm 2021

Tháng 5 năm 2021

Tháng 4 năm 2021

Tháng 3 năm 2021

Tháng 2 năm 2021

Tháng 1 năm 2021

…………………………………….

Tháng 12 năm 2020

Tháng 11 năm 2020

Tháng 10 năm 2020

Tháng 9 năm 2020

Tháng 8 năm 2020

Tháng 7 năm 2020

Tháng 6 năm 2020

Tháng 5 năm 2020

Tháng 4 năm 2020

Tháng 3 năm 2020

Tháng 2 năm 2020

Tháng 1 năm 2020

Tháng 12 năm 2019

Tháng 11 Năm 2019

Tháng 10 Năm 2019

Tháng 9 Năm 2019

Tháng 8 Năm 2019

Tháng 7 Năm 2019

Tháng 6 Năm 2019

Tháng 5 Năm 2019

Tháng 4 Năm 2019

Tháng 3 Năm 2019

Tháng 2 Năm 2019

Tháng 1 Năm 2019