Thư Mục vụ-挨拶

Tháng 10 năm 2021

Anh chị em rất thân mến,

Trong các lần hiện ra khắp nơi trên thế giới, Mẹ Maria luôn nhắn bảo chúng ta hãy siêng năng lần hạt. Tràng chuỗi mân côi là triều thiên Mẹ yêu mến, được đan dệt bằng những lời ca ngợi và cầu xin của Giáo Hội với Mẹ, diễn tả qua kinh kính mừng. Lời ca tụng được chính thiên thần Gabriel, đại diện cho cả triều thần thiên quốc dâng lên Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội. Mẹ Maria rất yêu thích lời cầu chúc này, vì trung tâm điểm của lời cầu chúc chính là Đức Giêsu, Con của Mẹ, là nguồn ơn cứu chuộc, mà nhờ sự vâng phục của Mẹ, đã nhập thể làm người và ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ca tụng Mẹ Maria, là ca tụng tình thương vô biên của Thiên Chúa, là ngợi khen Ngôi Hai xuống thế làm người, đã muốn gia nhập gia đình nhân loại, đón nhận chúng ta, những con người tội lỗi, làm anh em của Ngài, cùng chia sẻ thân phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, để cứu chuộc chúng ta, giao hòa chúng ta với Chúa Cha.

Tháng 10, tháng Mân Côi, Giáo Hôi đặc biệt tôn kính Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội. Bằng kinh Kính Mừng đơn sơ của tràng chuỗi Mân Côi, qua lời kinh mộc mạc thân tình đó, và cùng với Mẹ chiêm ngưỡng những thăng trầm, vui buồn của cuộc đời Chúa Giêsu, gắn chặt với cuộc đời của Mẹ, chúng ta cùng chia sẻ những vui buồn, đau khổ, vinh quang của Đức Giêsu Kitô và của Mẹ Ngài, đã vì chúng ta mà chấp nhận sống một cuộc sống đầy thử thách, đau thương, đồng thời ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa Cha, là nguồn mạch mọi ơn lành và tình thương, đã ban cho chúng ta người Con Một duy nhất của Ngài, để cứu chuộc chúng ta và hòa giải chúng ta với Ngài. Xin cho chúng ta, biết lợi dụng tháng Mân Côi để học hỏi và sống theo gương của Mẹ, để ngày càng được trở nên giống Mẹ hơn: tin yêu và phó thác.

Trong tháng này, chúng ta cũng hiệp ý với Giáo Đoàn cầu nguyện cho việc truyền giáo. Con người hôm nay, sống trong một xã hội ích kỷ, hưởng thụ, tiện nghi, chỉ nghĩ đến mình, họ mỗi ngày một xa Chúa và những giáo huấn của Ngài. Xã hội hôm nay cũng giống như xã hội mà thánh Phaolo mô tả trong thư của ngài: “họ chi thích nghe những bọn người khéo nói, làm cho họ vui tai và thỏa mãn tư dục…” cũng như họ chỉ lo cho cái bụng của họ mà thôi. Vì thế, là người công giáo, chúng ta có bổn phận phải rao giảng Tin Mừng chân lý cứu độ cho họ, giúp cho họ thấy được chân lý và sống theo chân lý, để họ cũng được biết Chúa, thờ lạy, yêu mến Ngài, hầu cũng được cứu chuộc. Truyền giáo hôm nay không phải là nói, mà phải làm chứng bằng cuộc sống trọn vẹn của chúng ta: cách sống, cách nói năng, hành xữ với mọi người. Làm thế nào để khi chúng ta, cũng sống như mọi người, nhưng làm cho mọi người cảm thấy bị thu hút, bị lôi kéo bởi niềm vui và sự xác tín của chúng ta vào Đấng Vô Hình. 

Tôi cũng tha thiết mời gọi anh chị em tham gia vào các Hội Mân Côi, Hội Lòng Thương Xót Chúa, đã được thiết lập trong các cộng đoàn của anh chị em. Bởi vì khi chúng ta tham gia sống tinh thần cầu nguyện theo đường hướng đạo đức của các Hội công giáo tiến hành chủ trương, chúng ta cũng làm tông đồ qua các công việc bác ái mà Hội đề ra, như thăm viếng người bệnh, neo đơn, giúp đỡ những người nghèo. Đó cũng là một cách truyền giáo mà chúng ta có thể thực hiện trong hoàn cảnh xã hội hôm nay.

Đặc biệt trong tháng Mân Côi này, tôi xin mỗi người cố gắng lần hạt mân côi, cầu nguyện cho Giáo Hội, cho hòa bình thế giới, cho những người tỵ nạn, cho Giáo Hội và quê hương Việt Nam, cũng như cho chính mình. Xin cho chúng ta, qua tràng chuỗi mân côi, được yêu mến Chúa hơn và biết noi gương Mẹ sống vâng phục thánh ý Chúa từng giây phút của cuộc đời. Tôi cũng xin mỗi gia đình, trong hoàn cảnh thực tế của mình, cố gắng cùng lần hạt mân côi mỗi tối. Đây là cách giáo dục đức tin cho con cái vcũng như giúp con cái biết cầu nguyện và biết hiệp thông với Chúa Giêsu và Đức Mẹ qua các biến cố của cuộc đời của các Ngài khi lần hạt mân côi.

Chúng ta hướng về quê hương Việt Nam,ở đó rất nhiều đồng bào của chúng ta đang bị khốn đốn vì covid-19. Có những gia đình đã bị lây lan, và vì không đủ khả năng kinh tế để chữa trị, cũng như vì sự bất lực của chính phủ cộng sản, cả gia đình đã bị giết chết; có những gia đình đã mất đi một vài người thân; và đã có những dòng tu, những cộng đoàn tu sĩ đã bị lây nhiễm và đã có một số rất đông các linh mục, tu sĩ nam nữ, vì đã quảng đại đi giúp cho những người nghèo trong cơn đại dịch, đã bị lây nhiễm và đã qua đời. Chúng ta cầu nguyện với Mẹ La Vang, Mẹ đã luôn đồng hành với Giáo Hội Việt Nam trong mọi hoàn cảnh thăng trầm của lịch sử, trong những lúc bách hại, Mẹ cũng đã hứa với tổ tiên chúng ta ngày xưa: sẽ chữa lành những ai chạy đến kêu cầu Mẹ cứu giúp. Xin Mẹ thương đến Giáo Hội, tổ quốc Việt Nam; xin Mẹ thương chữa lành những anh chị em đang bị lây nhiễm. Xin Mẹ an ủi những gia đình đã có người thân đã qua đời vì covid. Và nhất là xin Mẹ cứu dân tộc Việt Nam khỏi ách cộng sản vô thần, để mọi người dân được sống hạnh phúc, no ấm, tự do thật sự.

Cầu chúc anh chị em một tháng Mân Côi đầy tràn niềm vui, không bị lây nhiễm vì covid, Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và cho gia đình anh chị em. Xin Mẹ La Vang gìn giữ anh chị em bình an, thánh thiện trong tháng Mân Côi này

Tôi luôn nhớ và cầu nguyện cho anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em. Cầu chúc anh chị em một tháng Mân Côi tràn đầy bình an trong sự che chở của Mẹ Maria.

Linh Mục của anh chị em

P.M. Nguyễn Hữu Hiến