KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

(do Đức giáo hoàng Phanxicô soạn;

bản dịch tiếng Việt đã được các Đức giám mục Việt Nam

chấp thuận trong Hội nghị Thường niên kỳ II năm 2015

tại Toà Giám mục giáo phận Xuân Lộc)

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời,

và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.

Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa
và chúng con sẽ được cứu độ.
Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Zakêu
và thánh Matthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền;
làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna
không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo;
cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa,
và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải.

Xin cho chúng con được nghe
những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria,

như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con:
“Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”

Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,
Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài
trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót:

Xin làm cho Hội Thánh
phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này.
Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển.

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa
cũng mặc lấy sự yếu đuối
để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc,
xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài
đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa
quan tâm, yêu mến và thứ tha.

Xin sai Thần Khí Chúa đến
xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,
để Năm Thánh Lòng Thương Xót này
trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con;
và để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng say mới,
có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo,
công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức,
trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.

Lạy Chúa Giêsu,
nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót,

xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha
và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Đức giáo hoàng Phanxicô

Điều kiện để lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh Từ Bi

Điu kin đ lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh Từ Bi

Tất mọi tín hữu được lãnh nhận ơn xá cho mình hay nhường cho các linh hồn. Tuy nhiên mỗi người chỉ có thể lãnh nhận ơn toàn xá một lần trong một ngày..

 

Điều kiện để lãnh nhận ân xá (Tham khào tài liệu Địa phận Tokyo):

1-指定された聖堂へ巡礼し、「いつくしみの扉」を通り、聖体を訪問して所定のお祈りをし(教皇による特別聖年の祈り)信仰宣言を唱える。

1-Viếng Thánh đường được chỉ định là nơi Hành hương.

a-Bước qua “Cửa Thánh”. (Ga 10,1-9)

b-Viếng Thánh thể; đọc kinh “Năm từ bi” và kinh tin kính, cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng.

 

2-司祭からゆるしの秘跡を受け、また聖体拝領をする。

2-Xưng tội và rước Mình Thánh Chúa.

 

3-聖書によって神のいつくしみを深く黙想する。

3-Cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa bằng cách đọc Kinh thánh. Vi dụ: Eph 2,4; Lc 15,11-32; Mt 5: 7; vv…)

 

4-神のいつくしみにかなった行いを実行する。

4-Thực thi lòng thương xót.

Ví dụ “Thương người có 14 mối:

Thương xác 7 mối: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn 7 mối: lấy lời lành mà khuyên người, dậy dỗ kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

 

Chú ý:

@Phải đủ 4 điều kiện trên mới được ơn toàn xá.

@Giáo hội mở Năm thánh để giúp tín hữu sống thánh thiện hơn và tạo cho chúng ta có thêm điều kiện tích trữ nhiều ân xá cho mình cũng như để dâng tặng cho các Linh hồn.

@Các Thánh đường được chỉ định là nơi Hành hương:

Thư Mục vụ

Điểm Hành Hương Năm Thánh Từ Bi Tại Nhật

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Kinh đọc Trước Cửa Thánh Khi Hành Hương

(Đức Phanxicô đã đọc kinh này trước khi mở Cửa Thánh ngày 8/12/2015)

Lạy Thiên Chúa,

Đấng đã tỏ quyền năng vô biên của Chúa

trên hết qua lòng thương xót và tha thứ,

xin ban cho chúng con sống một năm hồng ân,

một thời gian thuận tiện để yêu mến Chúa và anh chị em

trong niềm vui của Tin Mừng.

Xin tiếp tục tuôn đổ Thánh Thần trên chúng con,

để chúng con không bao giờ mỏi mệt với tin tưởng,

hướng về Con Chúa làm người,

Đấng mà chúng con đã đâm thâu qua,

Đấng là Dung Nhan lòng thương xót không mỏi mệt của Cha,

Đấng là nơi nương náu an toàn cho tất cả chúng con,

là những kẻ tội lỗi khao khát lòng thương xót, bình an và sự thật sẽ giải thoát và cứu vớt chúng con.

Người là Cửa,

Qua đó chúng con đến được với Chúa,

Đấng là nguồn an ủi không bao giờ cạn cho mọi người,

Đấng là vẻ thiện mỹ không bao giờ phai,

Đấng là niềm vui tuyệt hảo của sự sống không bao giờ cùng.

Xin Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm khẩn cầu cho chúng con,

Mẹ là hoa trái đầu mùa và rạng ngời của chiến thắng Vượt Qua,

Mẹ là rạng đông sáng rực của trời mới và đất mới,

Mẹ là bến bờ hạnh phúc của cuộc lữ hành trần thế của chúng con.

Xin cho mọi danh dự và vinh quang

đều thuộc về Chúa là Cha chí thánh,

và Chúa Con, Đấng Cứu Độ chúng con,

và Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi

bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

 

KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

(do Đức giáo hoàng Phanxicô soạn;  bản dịch tiếng Việt đã được các Đức giám mục Việt Nam chấp thuận trong Hội nghị Thường niên kỳ II năm 2015 tại Toà Giám mục giáo phận Xuân Lộc)

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời,

và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.

Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa
và chúng con sẽ được cứu độ.
Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Zakêu
và thánh Matthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền;
làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna
không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo;
cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa,
và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải.

Xin cho chúng con được nghe
những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria,

như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con:
“Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”

Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,
Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài
trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót:

Xin làm cho Hội Thánh
phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này.
Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển.

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa
cũng mặc lấy sự yếu đuối
để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc,
xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài
đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa
quan tâm, yêu mến và thứ tha.

Xin sai Thần Khí Chúa đến
xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,
để Năm Thánh Lòng Thương Xót này
trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con;
và để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng say mới,
có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo,
công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức,
trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.

Lạy Chúa Giêsu,
nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót,

xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha
và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.