Cộng Đoàn Hamamatsu

Cộng Đoàn Hamamatsu

hama

Đức  Giám Mục Raphael Umemura ban Phép Bích Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ Saginomiya ngày 4 tháng 10 năm 2015, trong số 31 em có 15 em Việt Nam. Đây là hoa quả của Chúa Thánh Thần nhờ công sức của nhiều.