CỦA ĐẠI HỘI THẾ GIỚI VỀ GIA ĐÌNH TẠI PHILADELPHIA, USA

LỜI KINH CHÍNH THỨC

Từ ngày 22 – 27 tháng 9 năm 2015

Lạy Thiên Chúa và là Cha của tất cả chúng con,

Nơi Chúa Giêsu, là Chúa Con và là Đấng Cứu độ chúng con

Chúa đã tạo dựng chúng con

là con cái của Chúa trong gia đình của Giáo Hội .

Nguyện xin ân sủng cùng tình yêu của Chúa

giúp cho gia đình của chúng con trên khắp cùng thế gian

được hiệp nhất với nhau và trung thành với Phúc Âm

Xin cho gương sáng của Gia Đình Thánh Gia

Cùng với sự phù trợ của Chúa Thánh Thần

Hướng dẫn mọi gia đình, đặc biệt là những gia đình gặp khó khăn nhất

Được trở thành tổ ấm của hiệp thông và cầu nguyện

Để luôn tìm kiếm Chân Lý và sống trong tình yêu của Chúa

Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giêsu Chúa chúng con . Amen

Giêsu, Maria, Giuse, xin cầu cho chúng con!

 

*Xin đọc kinh này trong gia đình, trong cộng đoàn và trong các giờ kinh nguyện riêng tư để cầu nguyện cho các gia đình trên thế giới